HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TRANG BẠN ĐỌC

 Trang thông tin về t́nh h́nh mượn tài liệu của bạn đọc, cung cấp dữ liệu về số lượng tài liệu bạn đọc đang mượn ở Thư viện, thời hạn trả tài liệu.

BD14581_ Bạn đọc cần cung cấp thông tin để đăng nhập gồm có: Số thẻ (MSSV, mă số công chức hoặc số thẻ do TV cấp) và mật khẩu.

BD14581_ Bạn đọc cũng có thể tự tạo mật khẩu truy cập bằng cách click chuột vào liên kết bên dưới và khai báo thông tin vào form yêu cầu.

BD14581_ Mật khẩu mặc định (trong trường hợp chưa tạo) chính là MSSV hoặc mă số công chức của bạn.

Lưu ư:

BD21519_ Trang Bạn đọc chỉ dành cho những thành viên đang học tập, công tác tại Trường CDKTKT Vinatex TP.HCM và đă thực hiện giao dịch mượn tài liệu từ Thư viện Trường.

BD21519_ Thông tin đăng nhập vào Trang Bạn đọc không đồng nhất với thông tin đăng nhập trên internet.

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

 Địa chỉ truy cập qua internet: http://library.vinatexcollege.edu.vn

 

  I.      CÁC DẠNG TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN:

 

arrow       Sách

arrow       Báo/Tạp chí

arrow       Luận văn, báo cáo tốt nghiệp, đồ án môn học

 

  II.      CẤU TRÚC THÔNG TIN LƯU TRỮ:

 

Một dạng thông tin cần ít nhất 2 cấu trúc thông tin để lưu trữ:

arrow       Thông tin thư mục: Bao gồm các thông tin liên quan đến tài liệu đó ví dụ như: Nhan đề, năm xuất bản, tác giả, nhà xuất bản, số, ngày phát hành, vv…

arrow       Thông tin chuyển tải của tài liệu: Là nội dung của tài liệu đó (toàn văn).

 

  III.      CÁCH THỨC T̀M KIẾM THÔNG TIN TRÊN PHÂN HỆ OPAC

 

Có 3 dạng t́m kiếm.

arrow       T́m theo thông tin thư mục.(t́m theo tên sách, hoạch tác giả năm xuất bản, ..)

arrow       T́m theo thông tin chuyển tải tài liệu(toàn văn)

arrow       Duyệt theo đề mục, bộ sưu tập, vv….

 

Các nguyên tắc t́m kiếm trên OPAC: có 2 dạng t́m kiếm trên OPAC

T́m trong dữ liệu thư mục:

rectangle      Bước 1: Xác định dạng tài liệu muốn t́m (Sách, báo/tạp chí, h́nh ảnh, vv…).

rectangle      Bước 2: Đưa dữ kiện (yêu cầu) t́m kiếm vào các trường tương ứng.

Kết quả trả về cho ta danh sách các bài (nếu có) theo yêu cầu.

 

Ví dụ: Khi ta muốn t́m cuốn sách của  tác giả tên là “Phan Đức Dũng”. Thông tin duy nhất ta biết được là tác giả này. Vậy chúng ta có thể bắt đầu việc t́m kiếm bằng cách sau:

rectangle      Bước 1: Vào phần “Tài nguyên” chọn phần “sách” (*).

rectangle      Bước 2: Nhập vào trường (ô) “Tác giả” giá trị “Phan Đức Dũng” (lưu ư: không có dấu nháy kép trước và sau tên tác giả) và thực hiện t́m kiếm.

 

  IV   YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC

 

Để có thể truy xuất được tất cả các dạng tài liệu được thư viện cho phép truy cập, bạn đọc phải đảm bảo 2 điều kiện sau:

arrow       Phải có thẻ bạn đọc.

           arrow       Phải có tài khoản để truy cập các tài liệu toàn văn.