HƯỚNG DẪN DOWNLOAD ĐIỆN TỬ FILE

 

A.      Điều kiện để bạn download:

1.    Đă đăng nhập

2.    Click file điện tử cần xem

 

B.      Download

Bước 1: Để download bạn click vào icon được khoanh đỏ như h́nh 1

H́nh 1

 

               

Bước 2: Bạn nhập vào ô như sau:

a.    Download liên tục: ví dụ cần download từ trang 1-5, bạn nhập như sau: 1-5

b.    Download không liên tục: ví dụ download trang 1,4,5. Bạn nhập như sau: 1;4;5

c.    Download liên tục và không liên tục: ví dụ cần download từ trang 1-5 và trang 9,11,34. Bạn nhập như sau: 1-5;9;11;34

 

H́nh 2