Dữ liệu biên mục
Trần Kim Dung
Quản trị nguồn nhân lực =HUMAN RESOURCE MANAGEMENT / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ 7 có sửa chữa và bổ sung. - TP.Hồ chí Minh : Thống Kê, 2009
        458 tr ; 24cm.
        1. Quản trị.

        Số định danh : 658.3 TR-D

Dữ liệu xếp giá   
Vinatex: Kho 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
001: 100020897-906, 100021404-18, 100021708-15, 100021748-9, 100021928-32, 100022045-9
  • Số bản: 45
  • Số bản rỗi: 37 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Danh sách ĐKCB bận: 8
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)