Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thị Kim Thuý
Nguyên lý thống kê(lý thuyết thống kế ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ . - TP.Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn, 2006
        495 tr ; 20cm.
        1. Lý thuyết thống kê -- Giáo trình. Thống kê kinh tế.2. kinh tế.

        Số định danh : 519.207 076 NG-T

Dữ liệu xếp giá   
Vinatex: Kho 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
001: 100006792, 100007094-117, 100012827
  • Số bản: 26
  • Số bản rỗi: 18 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Danh sách ĐKCB bận: 8
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)