Dữ liệu biên mục
Cẩm Vân
Kỹ thuật cắt may căn bản & thời trang / Cẩm Vân. - 3. - TP.HCM : Phụ nữ, 2011
        164 tr ; 27cm.
        1. Cắt may.

        Số định danh : 687 CA-V

Dữ liệu xếp giá   
Vinatex: Kho 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
100022418-9, 100022438-42, 100023514-23, 100030320, 100030514-24
Vinatex: Kho 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
100004319-21
  • Số bản: 32
  • Số bản rỗi: 23 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Danh sách ĐKCB bận: 9
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)