Dữ liệu biên mục
Nguyễn Minh Hà
Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận thực tiễn . - TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2006
        139 ; 24 cmcm.
        1. Cắt may.2. Quản lý sản xuất ngành may CN.

        Số định danh : 687.06 NG-H

Dữ liệu xếp giá   
Vinatex: Kho 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
001: 100012196-215, 100012282-9, 100012300-14, 100016137
  • Số bản: 44
  • Số bản rỗi: 25 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Danh sách ĐKCB bận: 19
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)