Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thành Yến
Tiếng Anh trong lĩnh vực may mặc / Nguyễn Thành Yến biên dịch. - TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2005
        190 tr ; 21cm.
        1. Công nghệ may -- Thuật ngữ. Tiếng Anh thực hành.2. Tiếng Anh.

        Số định danh : 428 NG-Y

Dữ liệu xếp giá   
Vinatex: Kho 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
001: 100007965, 100009645, 100011313, 100011315, 100012074, 100012489, 100016052, 100017540-59, 100018392-401
  • Số bản: 37
  • Số bản rỗi: 25 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Danh sách ĐKCB bận: 12
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)