Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số bản ấn phẩm : 28487
  Tổng số đầu ấn phẩm : 6864
  Tổng số sách điện tử : 4276
  Tổng số ấn phẩm định kỳ : 27

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua
  1. Bài tập lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế / Hà Văn Sơn, Hoàng Trọng(33)
  2. Quản trị nguồn nhân lực = HUMAN RESOURCE MANAGEMENT / Trần Kim Dung(30)
  3. Nguyên lý thống kê(lý thuyết thống kế ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ(29)
  4. Tiếng Anh trong lĩnh vực may mặc / Nguyễn Thành Yến biên dịch(27)
  5. Giáo trình thống kê doanh nghiệp:Dùng trong trường đại học -cao đẳng KT / Phạm Ngọc Kiểm(22)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện