Chào mừng bạn đọc tới thư viện


  Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
  Nếu các bạn đã có tài khoản thì hãy đăng nhập bằng cách điền "Mã tài khoản" và "Mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
  Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

  Tổng số bản ấn phẩm : 28511
  Tổng số đầu ấn phẩm : 6876
  Tổng số sách điện tử : 4508
  Tổng số ấn phẩm định kỳ : 27

Tài liệu mới
1. Thuế 2019: Biểu thuế xuất khẩu-nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu = Tax :Song ngữ anh-Việt: / Nguyễn Viết Hùng (tổng hợp)

2. Xử lý tình huống-cầm tay chỉ việc Những nội dung cơ bản về Kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho đơn vị Giáo dục đào tạo.. T2 : (đã cập nhật theo thông tư 107/TT/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính) / Phạm Văn Đăng

3. 140 sơ đồ Kế toán doanh nghiệp: hệ thống tài khoản; danh mục và biểu mẫu chứng từ; sổ kế toán, mẫu báo cáo tài chính / Vũ Thu Phương

4. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp đơn vị kế toán nhà nước / Vũ Tươi (hệ thống)

5. Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Nguyễn Ngọc Đức

Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

  1. Quản trị nguồn nhân lực = HUMAN RESOURCE MANAGEMENT / Trần Kim Dung(30)
  2. Tiếng Anh trong lĩnh vực may mặc / Nguyễn Thành Yến biên dịch(25)
  3. Giáo trình thống kê doanh nghiệp:Dùng trong trường đại học -cao đẳng KT / Phạm Ngọc Kiểm(22)
  4. Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt(21)
  5. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. T1 : Dùng cho sinh viên các trường ĐH, Cao đẳng / Đào Huy Hiệp và [ những người khác...](20)
Tìm

Tài liệu trong thư viện
Xa Lộ tìm kiếm
Google
Số thẻ:
Mật khẩu:
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện